Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Archimediáda

V pátek 7. května bylo uzavřeno školní kolo Archimediády - fyzikální olympiády pro 7. ročník. Žáci již od března řešili doma pět fyzikálních úloh, které byly potom ve škole obodovány. Úkoly byly zaměřeny především na rychlost a hustotu.
Do soutěže se zapojilo 14 žáků a nejúspěšnější řešitelé - Michal Vršek, Barbora Letochová, Jaroslav Matoušek a Romana Cholevová budou reprezentovat školu v okresním kole ve Znojmě.

Ve čtvrtek 21. května proběhlo ve Znojmě okresní kolo Archimediády. Mezi úspěšné řešitele se probojovali Michal Vršek, který získal 2. místo a Barbora Letochová 9. místo z celkového počtu 20 soutěžících. Oběma žákům blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Miloslav Šůstek