Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Chemická olympiáda

Ve čtvrtek 12. února proběhlo školní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnili 3 žáci z 9. ročníku. Žáci už od začátku školního roku doma nejdříve zpracovávali teoretickou přípravu, za kterou mohli získat 70 bodů. Teoretická příprava byla zaměřena na nejrozšířenější prvky v přírodě a jejich charakteristiky, přípravu solí, systematické a triviální názvy nerostů, výpočet molární koncentrace, anorganickou chemickou výrobu a na závěr měli vyhledávat pravdivé a nepravdivé výroky.
Ve škole byla olympiáda zaměřena na praktickou část, kde žáci měli na základě jednoduchých pokusů určit, ve které zkumavce je uhličitan hořečnatý, uhličitan vápenatý a chlorid sodný, všechny své pokusy museli zapsat chemickými rovnicemi. Tato část byla taky zaměřena na kolorimetrii, kde měli žáci poznat pomocí zraku, kolik bylo použito inkoustu pro přípravu srovnávacího roztoku. Za tuto část mohli získat žáci 30 bodů.
Poslední částí byl kontrolní test školního kola, který se týkal vápníku a jeho využití v chemické výrobě, opět triviálních a systematických názvů nerostů, sestavování chemických rovnic na základě slovního zadání, názvů chemických reakcí, chemickým výpočtům na molární koncentraci, vlastností solí - pravdivé a nepravdivé výroky o nich a nakonec rozdělení chemických látek na prvky, sloučeniny, oxidy a směsi. Tato část byla ohodnocena 70ti body.
Výsledky školního kola chemické olympiády jsou následující:
1.Jakub Kubík9. A70,75 bodů
2.Petr Lattner9. A56,50 bodů
3.Petr Schlesinger9. B52,50 bodů
Všichni tři úspěšní řešitelé budou nahlášeni do okresního kola chemické olympiády, které proběhne ve Znojmě 6. března.

V pátek 6. března proběhlo ve Znojmě okresní kolo chemické olympiády. Této soutěže se zúčastnili Jakub Kubík, Petr Lattner a Petr Schlesinger. Žákům děkujeme za účast.
Mgr. Miloslav Šůstek