Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Olympiáda v českém jazyce

Znáte vyjmenovaná slova, vzory podstatných i přídavných jmen, nepletete psaní předpon s- a z- , nezaváháte při psaní velkých písmen ve vlastních jménech? Ovládáte i další pravopisná pravidla? Pak jistě dokážete napsat text bez pravopisných chyb! Výborně!
Přesto nemusíte patřit mezi úspěšné řešitele školního kola Olympiády v českém jazyce. Pro žáky 8. a 9. tříd jsou totiž v olympiádě připraveny zapeklitější a náročnější úkoly z oblasti tvoření slov, stylistiky nebo tvarosloví. Nedílnou součástí soutěže je i slohový úkol, který v letošním školním roce vycházel z popisného slohového postupu s názvem: Pohled z okna.
Školní kolo Olympiády v českém jazyce na naší škole proběhlo v polovině prosince 2014 a porota ze 13 žáků nakonec vybrala tyto nejúspěšnější:
1. Petr Schlesinger9. B
2. Viktor Buzovský8. A
3. Veronika Nemethová
 Pavel Bystřický
9. B
Vítězům blahopřejeme a věříme, že budou úspěšní i v okresním kole.

Okresní kolo proběhlo 5. února na ZŠ JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě. Naši školu zastupovali Viktor Buzovský a Petr Schlesinger. Oba se stali úspěšnými řešiteli a patří jim poděkování za reprezentaci školy.
Mgr. Jaroslava Bínová