Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Biologická olympiáda

Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili 16. prosince a 6. ledna školního kola Biologické olympiády. Tematické zaměření letošního 49. ročníku je život stromu. Do školního kola se přihlásilo 15 žáků kategorie D, 6. a 7. ročníku, a 3 žáci kategorie C, 8. a 9. ročník.
V první části olympiády řešili účastníci testové otázky a poznávali živočichy i rostliny.
Druhá část zahrnovala laboratorní práci, kde žáci poznávali stromy podle pupenů a zakreslovali je do laboratorních protokolů.
Pořadí kategorie C:
1. Krčmářová Veronika8. B24,5 bodů
2. Purč Petr9. B14,5 bodů
3. Bystřický Pavel9. B10,5 bodů
Pořadí kategorie D:
1. Matušková Viktorie6. B37 bodů
2. Rudický Rostislav7. A34 bodů
3. Matoušek Jaroslav9. B16,5 bodů
Do okresního kola postupuje z kategorie C Veronika Krčmářová, z kategorie D všichni tři nejúspěšnější řešitelé. Příprava na okresní kolo bude pro všechny velice náročná. Postupující si musí osvojit několikastránkový studijní text, ale hlavně samostatně vypracovat vstupní úkol týkající se života stromů.
Postupujícím gratulujeme a držíme palce v dalším kole olympiády, přání dalších úspěchů patří všem, kteří měli odvahu a školní kolo vyzkoušeli.

Ve čtvrtek 23. dubna reprezentovali naši školu v okresním kole Biologické olympiády kategorie D tři nejúspěšnější řešitelé školního kola. V pondělí 27. dubna soutěžila vítězkyně kategorie C.
Soutěžící byli bodováni za vstupní úkol, který vypracovali před vstupem do okresního kola, testové otázky, poznávání přírodnin a laboratorní práci.
A jak se naši žáci umístili?
Kategorie D: Rostislav Rudický 14. místo (74 bodů), Viktorie Matušková 16. místo (70 bodů), Jarosav Matoušek 22. místo (56 bodů)
Kategorie C: Veronika Krčmářová 19. místo
Soutěžícím děkujeme za přípravu a reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Vladimíra Molíková