Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Olympiáda z českého jazyka

Znáte rčení, ve kterých se vyskytují zvířata? Dokážete najít různá slova s týmž kořenem? Objevíte slovo, které z hlediska slovotvorného nebo tvaroslovného do řady nepatří?
Potom byste možná patřili i vy mezi úspěšné účastníky olympiády z jazyka českého na naší škole, kterých bylo celkem 13. Kromě jazykové části se pak naši bohemisté zapotili i nad slohovým úkolem. Libovolnou formou zpracovávali téma, které začíná slovy: Za dveřmi je ....
Mnozí si zvolili vážnější úvahu, jiní veselejší vypracování či bajku. O všech soutěžících lze tvrdit, že zapojili své znalosti, úsudek, přehled i fantazii.
S nejvyšším počtem bodů první místa obsadili tito žáci:
1. Ludmila VotavováIX. A
2. Tomáš VotavaVIII. B
3. Kristýna SabáčkováIX. A
Doufáme, že se vítězům bude dařit i v okresním kole.

V úterý 20. března proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka, které všechny účastníky opět prověřilo z jazykových znalostí a slohových dovedností. Naši zástupci Ludmila a Tomáš Votavovi obsadili pěkné 7. a 8. místo.